Wszystko o egzaminach w edukacji domowej

Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej? Czy są trudne? Jak długo trwają? – na te inne pytania odnośnie egzaminów odpowiem w tym artykule. Mam nadzieję, że dowiecie się z niego wszystkiego, co może was interesować.

Egzaminy w edukacji domowej

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (czyli będący w edukacji domowej) są zobowiązani przystąpić co roku do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które są przewidziane w podstawie programowej.

Forma egzaminów znacząco różni się między szkołami i poziomami edukacyjnymi.

W edukacji domowej, podobnie jak w szkole systemowej, proces edukacyjny możemy podzielić na dwa etapy – edukację wczesnoszkolną ( klasy 1-3) i starsze klasy. Każdy z nich ma inną specyfikę, a to z kolei wpływa na egzaminy klasyfikacyjne.

małe, elegancko ubrane dzieci siedzą w ławkach szkolnych i piszą egzamin

Egzamin roczny w edukacji domowej dla klas 1-3

W klasach 1-3 szkoły podstawowej nie ma podziału na przedmioty, a sprawdzane nabyte umiejętności (czytanie, pisanie, liczenie). Podobnie wygląda egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin z edukacji wczesnoszkolnej

 • pisemny

Ten egzamin sprawdza czy uczeń opanował (i w jakim stopniu) czytanie, pisanie, liczenie i rozwiązywanie zadań tekstowych. Może być podzielony na dwie odrębne części – polonistyczno-przyrodniczą i matematyczną.

Ponieważ podstawa programowa dla klas 1-3 nie narzuca kiedy konkretnie dziecko powinno opanować czytanie, nie da się określić wymagań dla danej klasy. Jedyne, co jest pewne, to to że do końca trzeciej klasy dziecko powinno już czytać, pisać i liczyć. Jeśli nie umie tego na koniec drugiej klasy, to zgodnie z podstawą programową ma jeszcze cały rok, żeby te umiejętności zdobyć.

Co więcej, na etapie edukacji wczesnoszkolnej, nie można nie zdać do następnej klasy.

 • ustny

Egzamin ustny to zazwyczaj rozmowa z nauczycielem oraz prezentacja prac wykonywanych w domu przez cały rok szkolny.

To ten wyjątkowy moment, kiedy dziecko może opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, pokazać rysunki, figurki z masy solnej i inne rękodzieło albo dać egzaminatorowi do przeczytania własne opowiadanie.

Egzamin z języka obcego

 • pisemny

Czego można się spodziewać na egzaminie pisemnym z języka obcego? Rozumienia ze słuchu i zaznaczania odpowiednich obrazków, rozsypanek wyrazowych, łączenia wyrazów z obrazkami i odpowiadania pisemnie na zadane pytania.

 • ustny

Egzamin ustny z języka obcego w klasach 1-3 to zwykle krótka rozmowa z nauczycielem (o ile dziecko posługuje się na tyle biegle językiem, żeby była ona możliwa). Z rozmów z rodzicami w ed wiem jednak, że częściej jest to odpytanie ze słówek i ewentualnie sprawdzenie jak dziecko radzi sobie z czytaniem w języku obcym.

Biorąc pod uwagę to, że dziecko w klasach 1-3 ma prawo nie umieć czytać i pisać, pisemny egzamin z języka obcego jest absurdalnym pomysłem. Niemniej jednak egzaminy pisemne z języka obcego są wymagane przez prawo i są przeprowadzane.

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej – klasy 4-8

Podobnie jak w szkole systemowej począwszy od 4 klasy wprowadzane są osobne przedmioty. To pociąga za sobą większą ilość egzaminów do zaliczenia.

W przeciwieństwie do edukacji wczesnoszkolnej, tym etapie sprawdzana jest już raczej wiedza, niż umiejętności. Żeby je zdać, nie wystarczy już przeczytać kilku stron w książce. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby chociaż zapamiętać nowe informacje z podręcznika i móc potem pochwalić się ich znajomością na egzaminie.

starszy uczen pisze sprawdzian zastanawia sie

Przedmioty, z których są przeprowadzane egzaminy

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • historia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia

W 4 klasie zamiast biologii i geografii jest przyroda.

W klasach 7-8 dochodzą egzaminy z nowych przedmiotów

 • fizyka
 • chemia
 • drugi język obcy
 • edukacja dla bezpieczeństwa

Z każdego z tych przedmiotów zdaje się egzamin pisemny i egzamin ustny.

Egzaminów nie przeprowadza się z takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, plastyka, technika i muzyka.

Egzaminy pisemne w klasach 4-8

Czas trwania i forma egzaminu zależą od szkoły i egzaminatora (nauczyciela), który układa pytania. W szkołach przyjaznych edukacji domowej egzaminy mają formę testu (z zamkniętymi i otwartymi pytaniami). W rejnówkach, w których edukacja domowa, jest nowością, może się zdarzyć, że uczeń dostanie na egzaminie test złożony z wszystkich sprawdzianów, jakie w danej klasie przeprowadza nauczyciel.

Większość szkół przyjaznych ed udostępnia rodzinom przykładowe testy lub listy z zagadnieniami do opracowania. Niektóre idą o krok dalej, jak na przykład Szkoła w Chmurze, która przygotowuje swoje egzaminy klasyfikacyjne na bazie kart pracy rozwiązywanych w ich platformie edukacyjnej.

Niezależnie od tego, czy szkoła udostępnia uczniom (i ich rodzicom) konkretne zagadnienia do egzaminów, uczniów obowiązuje podstawa programowa i to na niej przede wszystkim należy się skupić podczas nauki.

Egzaminy ustne w klasach 4-8

Egzaminy ustne w szkołach przyjaznych edukacji domowej rzadko mają formę odpytywania. O wiele częściej zdający przygotowuje miniwykład na wybrany przez siebie temat, najczęściej z wykorzystaniem rekwizytów, makiety, plakatu albo prezentacji multimedialnej.

W naszej szkole przyjaznej ed, egzamin ustny również ma formę prezentacji wybranego zagadnienia przed grupką innych uczniów z ed. Egzamin ustny jest więc traktowany jako okazja do opowiedzenia o zainteresowaniach i poćwiczenia przez uczniów wystąpień publicznych.

Więcej o tym, czego się uczy dziecko robiąc projekt na egzamin ustny w tym => artykule.

W razie wątpliwości co do oceny końcowej, nauczyciel może dopytać dziecko z zagadnień, które nie poszły mu na egzaminie pisemnym.

Dlaczego warto zdawać egzaminy w szkole przyjaznej edukacji domowej?

Nastawienie egzaminatora do ucznia jest tym, co wyróżnia szkoły przyjazne edukacji domowej od tych, które z ed spotykają się po raz pierwszy. Mam tu na myśli to, czy nauczyciel będzie uparcie szukał luk w wiedzy ucznia, czy też skupi się na tym, co ten uczeń wie.

Egzamin klasyfikacyjny w edukacji domowej to nie skumulowane sprawdziany z całego roku.

W edukacji domowej nastawiamy się na rozumienie przedmiotu oraz praktyczną wiedzę i umiejętności. Zdając roczny egzamin z języka angielskiego, spodziewamy się więc zadań z gramatyki, najczęściej spotykanego słownictwa i praktycznych umiejętności językowych (np. pytania o drogę). Na kartkówce po zakończeniu danego działu spodziewalibyśmy się pytania o to jak jest po angielsku beza albo wodorosty, ale raczej nie są one na tyle ważne, żebyśmy spodziewali się ich na egzaminie z całego roku.

/Choć akurat pamięć płata figle i te akurat słówka zapamiętaliśmy bez problemu…/

Kiedy odbywają się egzaminy roczne w ed?

Prawo nie ma podaje konkretnego terminu, kiedy te egzaminy mają być przeprowadzone, w związku z czym większość szkół przyjaznych ed pozwala swoim uczniom zdawać je przez cały rok szkolny. To od ucznia zależy, kiedy będzie gotowy na egzamin z danego przedmiotu i kiedy zechce do niego przystąpić.

W naszej szkole egzaminy pisemne odbywają się przez cały rok szkolny od października do końca maja o stałej porze, w wyznaczonych dniach tygodnia – np. każdy piątek o 13 i co druga sobota w godzinach 10-14.

Ze względów organizacyjnych terminy egzaminów ustnych były w naszej szkole wcześniej zaproponowane przez nauczycieli przedmiotowych. Każdy z nich podawał na początku roku szkolnego kilka terminów, kiedy gotowi do zdawania uczniowie mogli przyjść zaprezentować swoje projekty.

Dzieci, które z różnych względów, wolały prezentować je tylko przed nauczycielem, mogły umówić się na indywidualny egzamin.

W niektórych szkołach egzamin ustny i pisemny odbywają się jednego dnia, bezpośrednio po sobie. W naszej szkole takie rozwiązanie też jest możliwe, ale my zwykle rozdzielamy te dwa egzaminy na różne dni. Takie rozwiązanie nam odpowiada, bo mamy osobno czas na naukę i na przygotowanie projektu.

Jak zaplanować egzaminy?

Ilość egzaminów w edukacji domowej może przytłaczać. Na szczęście w szkołach przyjaznych ed można je rozłożyć na cały rok i co miesiąc lub dwa przystępować do egzaminów z wybranych przedmiotów.

O tym jak zaplanować naukę i egzaminy, napiszę osobny artykuł.

egzamin maturalny zakonczenie szkoly

Matura i egzamin ósmoklasisty w edukacji domowej

Egzaminy ósmoklasisty i matura to egzaminy zewnętrzne, przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie w całej Polsce przystępują do nich w jednym czasie i rozwiązują identyczne arkusze z pytaniami.

Uczniowie uczący się w domu przystępują do tych egzaminów razem z uczniami uczącymi się w szkołach stacjonarnych. Homeschoolersi przystępują do nich w siedzibie szkoły, do której są zapisani. Nie ma możliwości zdawania egzaminu ósmoklasisty czy matury zdalnie. Oznacza to, że na czas sesji egzaminacyjnej uczniowie muszą czasem dojechać do szkoły nawet kilkaset kilometrów.

Uczniowie zapisani do Szkoły w Chmurze zdawali maturę i egzamin ósmoklasisty w Warszawie, bo tam szkoła wynajęła sale potrzebne do ich przeprowadzenia. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, by szkoła zorganizowała egzaminy w innym mieście. Dopóki egzaminy odbywają się w Warszawie, to kwestię dojazdu na egzaminy trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły w ostatniej klasie.

Więcej pytań o egzaminy w edukacji domowej

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to napisz do mnie maila (adres w zakładce kontakt) albo wiadomość na Facebooku lub Instagramie. Chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przepraszamy.

Jak możemy poprawić artykuł?

Dziękujemy za przesłanie opinii.