Nowe cyfrowe dzieciństwo. Jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie?

Jordan Shapiro uzmysławia, że dzieci za pomocą komunikatorów nawiązują łączność i relacje z innymi ludźmi. Tworzą swój świat tak samo, jak my tworzyliśmy go na podwórku przed domem. Tyle że nic ich w tym nie ogranicza – ani pogoda, ani odległość, ani nawet strefa czasowa.